<

(Ή θα μπορούσε να είναι ένα μηχανικό υπολογιστή και να χρησιμοποιούν μόνο ASCII.)
>
!
?